Forum Serveis

Anàlisi sociològica

  • Avaluació de polítiques públiques
  • Estudis sociològics
  • Estudis d’opinió pública
  • Estudis de política lingüística
  • Estudis de prospecció
  • Estudis de mercat social
  • Estudis de mercat cultural
  • Avaluació de la qualitat
  • Avaluació de la satisfacció