Forum Serveis

Estalvi en assegurances

  • Assessorament integral (revisió i actualització)
  • Venciment únic anual
  • Agrupament de pòlisses en una o dues companyies
  • Assessorar a l'ajuntament per a què no hi hagi imprevistos (suspensió d'espectacles, responsabilitat civil, etc.)