Forum Serveis

Assessorament jurídic

  • Direcció de contenciosos
  • Assessorament puntual o continuat
  • Recursos administratius
  • Gestió d’expedients administratius
  • Assessorament per contractació i convenis
  • Assessoria en matèria de personal adscrit a la funció pública