Forum Serveis

Assessoria ambiental

 • Planificació estratègica sostenible del territori
 • Anàlisi i planificació d’espais naturals
 • Avaluació d’impacte ambiental
 • Sostenibilitat en l’àmbit municipal
 • Educació, comunicació i formació ambiental
 • Desenvolupament sostenible local
 • Turisme sostenible
 • Estalvi i eficiència energètica
 • Ecoproductes
 • Gestió de residus
 • Canvi climàtic
 • Estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua
 • Mobilitat
 • Assessorament i gestió ambiental