Forum Serveis

Comunicació

  • Plans de comunicació
  • Imatge corporativa
  • Edició de materials (gràfics i audiovisuals)
  • Presència a les xarxes socials
  • Planificació de mitjans
  • Comunicació política
  • Formació de portaveus