Forum Serveis

Formació

  • Formació sectorial
  • Formació ocupacional
  • Formació amb compromís de contractació
  • Formació bonificada
  • FORCEM
  • Tallers de memòria i estimulació
  • Assessorament a empreses de nova implantació a la població
  • Publicació de la formació als portals de formació locals més notoris