Forum Serveis

Gestió de la qualitat

 • En relació als sistemes de gestió:
 • Assessorament en la implantació de sistemes

  Formació i sensibilització del personal (presencial i on-line)

  Auditories internes

  Coaching a les persones amb responsabilitats a l'ajuntament

  Outsourcing parcial o total en la gestió de l'ajuntament

 • Altres serveis
 • Aplicació de la llei orgànica de protecció de dades personals (LOPD)

  Anàlisi i definició de llocs de treball

  Avaluació i millora de la satisfacció de les persones de l'organització

  Avaluació i millora de la satisfacció dels clients