Forum Serveis

Planejament industrial

  • Desenvolupament de polígons
  • Vivers d'empreses
  • Suport a l'exportació
  • R+D+I
  • Centres tecnològics