Forum Serveis

Planificació turística

 • Planificació estratègica
 • Realització de plans de promoció econòmica
 • Plans de dinamització turística
 • Plans de promoció turística
 • Projectes de creació de producte turístic
 • Turisme identitari

  Turisme cultural

  Ecoturisme

  Enoturisme

  Producte agroalimentari

 • Gerència externa i gestió de consorcis turístics
 • Captació de fons europeus
 • Gestió de projectes europeus