Forum Serveis

Gestió de les persones dins l'ajuntament

  • Racionalització de processos i tasques
  • Anàlisi de càrregues de feina
  • Determinació de la composició de la plantilla
  • Concretar línies de responsabilitat
  • Avaluació del personal
  • Informació i comunicació en el procés de canvi
  • Adequació de la política salarial
  • Disseny a mida de la formació necessària