Forum Serveis

Serveis funeraris

 • Construcció i gestió de crematoris, cementiris i tanatoris
 • Serveis d’inhumació, exhumació i moviments de difunts

  Neteja, manteniment i gestió de residus

  Tracte personalitzat i directe amb els màxims responsables

  Seguiment de la qualitat del servei (controls i enquestes)

  Supervisió de l’ajuntament

 • A més, en el cas de concessions integrals de gestió:
 • Gestió complerta: ingressos i inversions a plena satisfacció de l’ajuntament

  Informació on-line a l’ajuntament, gestió transparent

  Gestió més rentable (reducció de costos o pagament de cànon)